Ihalan Tupa –
Nuortenkoti Iisalmessa

Ihalan Tupa on 7-paikkainen nuortenkoti Iisalmessa. Tarjoamme sijaishuoltoa psyykkisesti oireileville yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yhteisömme koostuu nuorisopsykiatrisesta moniammatillisesta tiimistä.

Ihalan Tuvalla on lääninhallituksen lupa ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Toimintamme perustuu lastensuojelulakiin. Tilat ja henkilöstö täyttävät lain asettamat vaatimukset.


Ihalan Tuvalla teemme asioita yhdessä.
Me aikuiset kuuntelemme nuoria ja annamme heille aikaamme.


@ihalantupa