Treatment period

Hoitojakson kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä nuoren, tämän perheen ja lähettävän tahon kanssa. Nuorta tuetaan pitkäjänteisesti yhteistyössä perheen, sosiaalitoimen ja nuoren muun verkoston kanssa. Nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma on tukena arjessa, ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Jakson päättyessä työryhmä laatii loppulausunnon, jossa kuvataan jakson kulku sekä jatkosuositukset ja -suunnitelmat.