”Eläinten avulla voidaan osoittaa myös niitä asioita, mistä nuoren oma hyvä ja tasapainoinen arki koostuu”

Luonnon ja eläinten sekä toisten ihmisten kunnioittaminen on Ihalan Tuvalla kaiken toiminnan lähtökohta. Meillä luonto- ja eläinavusteinen toiminta ovat osa jokapäiväistä arkea.  Luonto- ja eläinavusteinen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen lapsen yksilölliseen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan pohjaten. 

Luonnon hyvinvointivaikutukset perustuvat luonnon elvyttävyyteen. Luonnossa oleskelu rauhoittaa ja vahvistaa kokemusta siitä, että jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään. Yhdessä tekeminen vahvistaa myös yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Vuodenaikojen vaihtelu opettaa ymmärtämään elämän kiertokulkua ja kasvukauden mukaiset antimet huomioidaan myös ruokalistan suunnittelussa. pihasta löytyy myös oma kasvihuone, jonka antimista pääsemme kesän tullen nauttimaan.

Tuvalla asuva artturi pupu on myös mukana joka päiväisessä arjessa ja eläinten hoitamiseen Sijaiskoti Satuniemen ympäristössä osallistuu jokainen lapsi ja nuori omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan. Eläinten avulla opitaan vastuunottoa. Eläinten avulla voidaan osoittaa myös niitä asioita, mistä nuoren oma hyvä ja tasapainoinen arki koostuu: liikunnasta, riittävästä levosta ja terveellisestä ravinnosta. Omasta hygieniasta huolehtimista voidaan myös opetella eläinten hyvinvoinnista ja puhtaudesta huolehtimisen kautta.