• Retket
  • Matkat
  • Harrasteet
  • Luonto

Ihalan Tuvan arkeen kuuluvat osana nuorten kanssa yhdessä tehdyt retket. Luonto on tutkitusti hyvinvointia lisäävä elementti, ja lähiseudun luontoretket ovat jo vakiintunut työskentelymenetelmä arjessamme. Luonnossa nuoret saavat uusia kokemuksia ja elämyksiä, oppivat uusia taitoja ja vahvistavat omaa luontosuhdettaan. 

Luonnossa liikumme jalan, pyörillä ja meloen. Erilaiset harrasteet luovat nuorille haasteita, jotka antavat nuorille mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Haasteiden kohtaaminen ja niiden voittaminen vahvistavat nuoren käsitystä omasta osaamisesta ja tämä vaikuttaa positiivisesti nuoren kuvaan itsestään sekä nuoren itsetuntoon. 

Matkoja Ihalan Tuvalta tehdään loma-aikoina. Matkoillakin luonto ja uudet kokemukset ovat isossa osassa matkaa suunnitellessa. Nuoret pääsevät myös itse vaikuttamaan matkojen sisältöön, tämä lisää nuorten osallisuutta ja antaa heille vaikuttamisen mahdollisuuden.