Toiminta

Ihalan Tupa on 7-paikkainen nuortenkoti Iisalmessa. Tarjoamme sijaishuoltoa psyykkisesti oireileville yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät yhteisöhoidon keinoin toteutettavasta kasvatuksesta ja kuntoutuksesta. Yhteisömme koostuu nuorisopsykiatrisesta moniammatillisesta tiimistä.

Ihalan Tuvalla on lääninhallituksen lupa ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Toimintamme perustuu lastensuojelulakiin. Tilat ja henkilöstö täyttävät lain asettamat vaatimukset.