Palvelut

Ihalan Tuvalla teemme asioita yhdessä. Me aikuiset kuuntelemme nuoria ja annamme heille aikaamme. Meille sijoitetut nuoret saavat strukturoidun arjen ja kasvuympäristön, joka turvaa heidän hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystään ja kuntoutumistaan itsenäiseen ja tasa-painoiseen aikuisuuteen. Huolehdimme nuorten perustarpeista, kuten vuorokausirytmistä, ravinnosta, hygieniasta, ulkoilusta ja liikunnasta sekä vaatetuksesta. Nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja yksilön kasvua tuetaan yhteisöhoidon keinoin. Psykiatrinen osaamisemme näkyy nuorten kohtaamisessa sekä arjen rakenteissa.

Ihalantuvalla on mahdollisuus tupakouluun. Tupakoulu toteutetaan suunnitellusti opiskelun erityisjärjestelyin yhteistyössä peruskoulun kanssa. Nuori on aina jonkun koulun kirjoilla ja on oikeutettu saamaan kaikki koulun järjestämät palvelut, kuten oppilashuolto.

Ihalan Tuvan palvelukokonaisuuksia ovat arviointijakso, hoitojakso ja jälkihuollon palvelut.