Suunta jatkopoluille moniammatillisen arvion avulla

Arviointijakso kestää kolme kuukautta. Sen aikana laaditaan moniammatillinen arvio nuoren tuen tarpeesta sekä suositus mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Keskeinen tieto kertyy nuortenkodin arjessa. Ihalan Tuvan työryhmä arvioi kokonaisvaltaisesti nuoren terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä yhteisön arjessa, yhteisön sosiaalisessa ryhmässä sekä koulutyössä.

Keskustelut vanhempien kanssa antavat tietoa nuoren elämänhistoriasta, nuoren sekä hänen perheensä vahvuuksista, voimavaroista sekä tuen tarpeesta. Arviointityössä on mukana työryhmää konsultoiva psykiatri ja tarpeen mukaisesti psykologin ostopalvelut. Jakson päättyessä työryhmä laatii loppulausunnon, jossa kuvataan jakson kulku sekä jatkosuositukset ja -suunnitelmat.