Lyhyempi tai pitkäkestoinen sijoitus nuoren tilanteen mukaan

Hoitojakson kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä nuoren, tämän perheen ja lähettävän tahon kanssa. Nuorta tuetaan pitkäjänteisesti yhteistyössä perheen, sosiaalitoimen ja nuoren muun verkoston kanssa. Nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma on tukena arjessa, ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Jakson päättyessä työryhmä laatii loppulausunnon, jossa kuvataan jakson kulku sekä jatkosuositukset ja -suunnitelmat.