Sijoituksen päättymisvaiheessa luodaan polut eteenpäin

Jälkihuollon palvelut, kun nuori on muuttamassa tai muuttanut pois nuortenkodista. Nuorta tuetaan itsenäiseen asumiseen, opiskeluun ja työelämään tai takaisin perheensä pariin. Työskentely perustuu asiakassuunnitelmaan ja rakentuu yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen sekä yhteistyöhön nuoren tarpeiden mukaisen viranomais- ja lähiverkoston kanssa. Kokonaisuuteen voi kuulua myös työhönvalmennus, jota tehdään yhteistyössä työhallinnon kanssa. Jakson päättyessä työryhmä laatii loppulausunnon, jossa kuvataan jakson kulku sekä jatkosuositukset ja -suunnitelmat.