Yhdessä toimien kohti tavoitteita

Ihalan Tupa on pieni ja kodinomainen nuortenkoti psykiatrista tukea tarvitseville nuorille. Meillä on turvallinen ja rauhallinen kasvuympäristö, viihtyisät toimitilat sekä ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö. Toimintaamme ohjaavat sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Tavoitteenamme on tukea nuoria onnelliseen elämään yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Perustehtävämme on turvata nuorelle iänmukainen kasvu ja kehitys hänen yksilöllisyytensä ja erityistarpeensa huomioiden sekä tukea läheisten ihmissuhteiden jatkumista. Nuorta ohjataan osallisuuteen ja vastuullisuuteen koulunkäynnissä, harrastuksissa ja yhteisön arjessa. Nuortenkotimme arjessa taataan myös nuorten yksityisyys.

Ihalan Tuvan hoito- ja kasvatustyössä keskeinen työmenetelmä on yhteisöhoito. Avainsanoja toiminnassamme ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja toiminnallisuus.

Ihalan Tuvan moniammatillisen työryhmän työote on suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja reflektoiva. Nuorten parissa työskennellessämme olemme oppineet, että ennakoitavissa oleva ja johdonmukainen toiminta luo turvallisuutta ja edistää kokonaisvaltaista kuntoutumista.